ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


5° Φεστιβάλ Ελαιόλαδου & Ελιάς
Χάλκινο Βραβείο Γεύσης στο "Γη της Ελιάς Αγουρέλαιο Μάνης"

Πιστοποίηση απο τον Οργανισμό Ελέγχου
και Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων ΔΗΩ

5° Φεστιβάλ Ελαιόλαδου & Ελιάς
Χάλκινο Βραβείο Γεύσης στο "Γη της Ελιάς"