ΤΥΠΟΣ


REAL TASTE
Φεβρουάριος 2012, σ.29

ΒΗΜΑ GOURMET
Φεβρουάριος 2012, σ.64

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Νοέμβριος 2011, σ.67

OLIVE
Ιούλιος 2011, σ.52

GOURMET
Οκτώβριος 2011, σ.94